Introductie

Ik ben Ronald de Visser, een resultaatgerichte manager met het vermogen om via structuur en organisatie het gewenste doel te bereiken. Met mijn actiegerichte profiel ben ik in staat om baanbrekende bedrijfsprestaties te behalen.
Door bedrijfsactiviteiten te analyseren en de behoeften van klanten te identificeren, ben ik in staat om de twee dichter bij elkaar te brengen.

Ik ben detailgericht, maar heb tegelijkertijd het vermogen om naar het grotere geheel te kijken.

Competenties: leiderschap, analytisch denken, probleemoplossend vermogen, klantgerichtheid,  uitstekende communicatie, flexibiliteit, integriteit.

Persoonlijke eigenschappen: 
Resultaatgericht en efficiƫnt (Oranje)
Volhardend en gestructureerd (Blauw)
Besluitvaardig en vastberaden (Rood)


I am Ronald de Visser, a result-driven manager with the ability to structure and organize in order to reach the desired goal. 
Due to my action-oriented profile I am able to reach breakthroughs in business performance.
By analyzing business operations and identifying customer needs I am able to bring the two closer together. 
I am detail-oriented, but at the same time have the ability to look at the bigger picture.

Competences: leadership, analytical thinking, problem-solving skills, client service, excellent communication, flexibility, integrity.

Personal characteristics: 
Result-driven and efficient (Orange) 
Persistent and structured (Blue) 
Decisive and determined (Red)